Công ty TNHH NSIC

Thông tin sản phẩm

DANH MỤC SẢN PHẨM

Loạt lò môi trường

Lò chế biến trấu

Tái chế hoàn toàn vỏ trấu, một loại rác thải công nghiệp. Cơ sở này sản xuất tro trấu có chứa silica hòa tan vô định hình có giá trị bằng phương pháp xử lý nhiệt với công nghệ kiểm soát tiên tiến.

xem thêm